Δήμος Τρικκαίων

Αλλα 300.000€ για ασφαλτοστρώσεις στον Δήμο Τρικκαίων

12 Αυγούστου 2019

 

Με νέο διαγωνισμό, ύψους 300.000€ ο Δήμος Τρικκαίων προχωρά σε ασφαλτοστρώσεις στην πόλη και τα χωριά. Πρόκειται για έργο που αφορά κατά βάση σε δρόμους ημιτελείς, χωμάτινους ή χαλικοστρωμένους, η πλειονότητα των οποίων φέρουν κράσπεδα. Οπου δεν υπάρχει δίκτυο ομβρίων, προβλέπεται η επέκταση του υφιστάμενου, για να καλύψει τις νέες ανάγκες. Επίσης, θα γίνει απόξεση σε επικίνδυνα τμήματα δρόμων, τα οποία θα ασφαλτοστρωθούν από την αρχή. Βεβαίως, θα κατασκευαστούν και κράσπεδα – όπου απαιτείται -, για να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις τους.
Με τον τρόπο αυτόν και τα συγκεκριμένα χρήματα, ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει ένα ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2016, με τον συνολικό προϋπολογισμό να αγγίζει τα 2.000.000 €, είτε για οικισμούς, είτε για αγροτικούς δρόμους.
Γίνεται σαφές ότι οι ασφαλτοστρώσεις γίνονται με πρόγραμμα και πάντα με βάση την ιεράρχηση των προβλημάτων και τη συνεχώς βελτιούμενη οικονομική κατάσταση του Δήμου.

 

Από το γραφείο Τύπου