Δήμος Τρικκαίων

Αλλα 417.000€ για 20 σχολεία του Δ. Τρικκαίων

30 Ιουλίου 2018
Πρόσθετες συντηρήσεις και επισκευές σε 20 διδακτήρια

Με το ποσό των 417.000€ ο Δήμος Τρικκαίων συντηρεί και επισκευάζει διδακτήρια και σχολικές αυλές. Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς και επιπροσθέτως της συνεχούς αναβάθμισης των διδακτηρίων, ο Δήμος Τρικκαίων εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και συγκεκριμένα στο σκέλος για «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». Ελάχιστο χρονικό διάστημα από την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων υπέβαλλε τη σχετική αίτηση και στις 27 Ιουλίου 2018 εγκρίθηκε η ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα. Πρόγραμμα, το οποίο αφορά σε  εκτέλεση έργων επισκευής, συντήρησης σχολικών κτιρίων και των αύλειων τους  χώρων. Στόχος, φυσικά, βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα διδακτήρια που θα τύχουν παρεμβάσεων, είναι

– τα 9ο, 3ο, 18ο, 5ο, 7ο, 25ο, 28ο, και 12ο Δημοτικά Σχολεία της πόλης των Τρικάλων και τα Δημοτικά Σχολεία των  Τ.Κ  Ριζώματος και Τ.Κ  Μεγάλων Καλυβίων

– τα 1ο, 2ο , 4ο  και 5ο Γυμνάσια της πόλης των Τρικάλων και τα  Γυμνάσια των Τ.Κ Βαλτινού και Τ.Κ Μεγαλοχωρίου

– τα 2ο, 5ο ,7ο Λύκεια της πόλης των Τρικάλων και το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Τρικάλων

Οι εργασίες είναι:
– εξασφάλιση & βελτίωση της πρόσβασης των μαθητών (κατασκευή εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ εισόδο, εσωτερικών  ραμπών για την πρόσβαση σε αίθουσες εντός των κτιρίων, προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, διαγραμμίσεις διαβάσεων και απαγόρευσης στάθμευσης, καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης.

–  οδική ασφάλεια (κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων σε επιτρεπόμενες θέσεις  με την απαιτούμενη κατά περίπτωση  διαμόρφωση κρασπέδων και πεζοδρομίων , θα τοποθετηθούν «σαμαράκια» και «μάτια γάτας» για την επιβράδυνση των οχημάτων).

– εργασίες επισκευής και συντήρησης των υποδομών (εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, τμηματική αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων και υαλοπινάκων και  εργασίες στεγάνωσης σε χώρους με προβλήματα υγρασίας).

– αύλειοι χώροι (θα αποκατασταθούν όπου απαιτείται οι φθορές του υφιστάμενου ασφαλτικού /τσιμεντοστρωμένου δαπέδου, και θα  επισκευαστούν κατεστραμμένα τμήματα περίφραξης).

 

 

Από το γραφείο Τύπου