Δήμος Τρικκαίων

Αλλαγές σε διατάξεις για το ΚΕΑ

18 Οκτωβρίου 2018
  Τι αλλάζει για τους δικαιούχους, τι να προσέξουν οι τρικαλινοί, πού να απευθυνθούν

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων γνωστοποιεί στους ωφελούμενους τρικαλινούς από το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ότι από την 1η Νοεμβρίου 2018 τροποποιούνται όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής για το πρόγραμμα.

Η αλλαγή γίνεται βάσει της  Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Αρ. Δ13/οικ./ 33475/1935 με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

 Για τις αιτήσεις που είναι εγκεκριμένες την 1η Νοεμβρίου 2018, η εισοδηματική ενίσχυση παραμένει σταθερή μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής ή τελευταίας τροποποίησης. Με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, οι δικαιούχοι υποβάλλουν νέα αίτηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ.

Παράδειγμα1 Νοικοκυριό με αίτηση που έχει εγκριθεί τον Αύγουστο του 2018 θα λαμβάνει σταθερό ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2019, μήνα κατά τον οποίο θα πρέπει να επανυποβάλει αίτηση (καθώς τον Φεβρουάριο συμπληρώνονται έξι μήνες από τον μήνα έγκρισης).

Παράδειγμα2 Νοικοκυριό με αίτηση που έχει τροποποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018 θα λαμβάνει σταθερό ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι και τον Απρίλιο του 2019, μήνα κατά τον οποίο θα πρέπει να επανυποβάλει αίτηση (καθώς τον Απρίλιο συμπληρώνονται έξι μήνες από τον μήνα έγκρισης).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επομένως, όσοι έχουν υποβάλει ή τροποποιήσει αιτήσεις κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2018 θα πρέπει να υποβάλουν ξανά νέα αίτηση το Νοέμβριο του 2018 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 • Έντυπο συναίνεσης
 • Ταυτότητα
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε 1 ) ( και των ενήλικων μελών ή των
 • φιλοξενούμενων)
 • Τελευταίος Λογαριασμός ΔΕΗ.
 • E mail, κινητό τηλέφωνο, και σταθερό όπου υπάρχει
 • IBAN στο όνομα του αιτούντος (αριθμός λογαριασμού τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α.)
 • Γνωμάτευση επιτροπής Κέντρου Πιστοποίησης Αναπήρων (ΚΕΠΑ) (όπου χρειάζεται)
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς
 • Ε9 για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία
 • Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο για ενοικίαση σπιτιού (για τουλάχιστον 6 μήνες πριν την  υποβολή της αίτησης).

 

 • Ηλεκτρονικό παραχωρητήριο ή Ε2 για δωρεάν παραχώρηση σπιτιού (να αναφέρεται η διάρκεια και το ποσοστό παραχώρησης 100%), και να έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1.
 • Βεβαίωση εγγραφής/ φοίτησης για τα ανήλικα τέκνα έως 15 ετών
 • Απολυτήριο γυμνασίου για τους ενήλικες έως 45 ετών ή βεβαίωση εγγραφής/ φοίτησης στα σχολειά δεύτερης ευκαιρίας, εσπερινά γυμνάσια.

*Από 1/11/2018 πρέπει ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ να είναι στο όνομα αυτού που κάνει αίτηση ΚΕΑ

ΟΑΕΔ:

Για τους άνεργους, κάρτα ανεργίας για όλα τα ενήλικα μέλη και τους φιλοξενούμενους.

Για τους επιδοτούμενους ανέργους, βεβαίωση ότι λαμβάνει επίδομα ανεργίας και να αναφέρεται το διάστημα επιδότησης.

Για εργαζόμενούς: βεβαίωση από ΟΑΕΔ με το λόγω απόρριψης στο μητρώο ανέργων.

ΙΚΑ:

Για τους εργαζόμενους, βεβαίωση ενσήμων από τον Φορέα Ασφάλισης  για το τελευταίο εξάμηνο ή βεβαίωση μισθοδοσίας από τον εργοδότη.

ΟΑΕΕ:

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαίωση εκκαθάρισης (εσόδων- εξόδων) για  το τελευταίο εξάμηνο.

ΟΓΑ:

– Εργόσημα από τον φορέα Ασφάλισης  για το τελευταίο εξάμηνο

Για τοuς αγρότες: ενημέρωση βιβλιαρίου Τραπέζης σε περίπτωση που λαμβάνει  επιδοτήσεις, πετρέλαια κ.λ.π.

Α21: Φωτοαντίγραφο Εκκαθάρισης πληρωμών επιδόματος παιδιού του τελευταίου εξαμήνου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Ε.Α.) & ΤΕΒΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ (Ομήρου 6), ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 08:30 – 13:30

 

 

 

Από το γραφείο Τύπου