Δήμος Τρικκαίων

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού

24 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μεταφοράς της ημερομηνίας της εκδήλωσης  «Άναμμα των φώτων για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου», η οποία θα γίνει 25 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή αντί για 30 Νοεμβρίου όπως είχε  προγραμματισθεί αρχικά,  η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 25  Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ.

                                                                      

                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

                                                                    ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ