Δήμος Τρικκαίων

Αλλες δύο μουσικοί με πτυχίο Ειδικού Αρμονίας στα Τρίκαλα

7 Ιουλίου 2016
Tην Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, διεξήχθησαν οι απολυτήριες εξετάσεις του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων της σχολής Ανώτερων Θεωρητικών (τμήμα Ειδικού Αρμονίας).

Τις εξετάσεις διενήργησε εξεταστική επιτροπή η οποία και ορίσθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 126922/3203/1542/1081/8-6- 2016 απόφασή του. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίσθηκε ο κ. Σιώμος Θωμάς, εκπαιδευτικός μουσικής Β/θμιας Εκπαίδευσης. Η επιτροπή της σχολής Ανώτερων Θεωρητικών (τμήμα Ειδικού Αρμονίας) αποτελείτο από τους παρακάτω καθηγητές:

1) Μπίζιου Δάφνη, Δ/ντρια Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων , Ως Πρόεδρος
2) Τσέγας Ανδρέας, Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών Δημ. Ωδείου Τρικάλων
3) Τσιάντας Νικόλαος, Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών Δημ. Ωδείου Τρικάλων
4) Αλεξίου Απόστολος, Δ/ντης Δημοτικού Ωδείου Λάρισας
5) Κούβελου Αικατερίνη, Δ/ντρια Δημ. Ωδείου Καρδίτσας
6) Αναστασίου Καλλιόπη, Καθηγήτρια Θεωρητικών Μουσικής Σχολής Δήμου Καλαμπάκα

Οι σπουδάστριες ΣΑΡΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και ΤΕΓΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΩΝ ΤΆΞΕΩΝ ΑΝΏΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΏΝ ΤΟΥ Κ. ΑΝΔΡΈΑ ΤΣΈΓΑ ΚΑΙ ΝΙΚOY ΤΣΙΆΝΤΑ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ έλαβαν το πτυχίο Ειδικού Αρμονίας με Άριστα.
Η εξεταστική επιτροπή και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δημοτικού Ωδείου, συνεχάρησαν τους σπουδαστές, τόσο για την επίδοσή τους κατά τις εξετάσεις, όσο και για το γενικότερο επίπεδο των μουσικών τους γνώσεων.