Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού & διαμόρφωση χώρων»

1 Δεκεμβρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕΣ         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

espd-request-v2 (14)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ