Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

19 Οκτωβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Δήμο Τρικκαίων. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Τρίκαλα, 19/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 50536

Ανακοίνωση

Παράρτημα ανακοινώσεων

sox-Έντυπο αίτησης