Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

19 Οκτώβριος 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Δήμο Τρικκαίων. Αναλυτικά: Continue Reading Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Τρίκαλα, 19/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 50536

Ανακοίνωση

Παράρτημα ανακοινώσεων

sox-Έντυπο αίτησης