Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για το ταμειακό έλλειμμα

8 Νοεμβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει άμεσα τους δημότες και πολίτες για συμβάν με έλλειμμα στο ταμείο του Δήμου. Όλα είναι στο φως και ο Δήμος Τρικκαίων δεν αφήνει καμία σκιά και καμία αμφιβολία για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα:
1. Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016 η Δημοτική Αρχή ενημερώθηκε από τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, ότι σε διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ταμειακού ελλείμματος.

  1. Άμεσα, ο Δήμαρχος Τρικκαίων κίνησε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες προς τα αρμόδια όργανα που ελέγχουν τα οικονομικά των ΟΤΑ. Στόχοι, αφ’ ενός να διαφανεί ο ακριβής χρόνος δημιουργίας του και το ύψος του ελλείμματος, αφετέρου να διασφαλίσει κάθε απαίτηση του Δημοσίου. Για το θέμα ενημερώθηκαν οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Επιπλέον, ως πρόσθετη ενέργεια και παρέμβαση, αύριο Τετάρτη 9/11/2016 συγκαλείται εκτάκτως σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή. Αρμοδιότητά του θα είναι να πραγματοποιήσει νέο έλεγχο στο ταμείο, προκειμένου να διαπιστωθούν και από αυτήν την πλευρά, ο ακριβής χρόνος που το έλλειμμα δημιουργήθηκε, το ύψος του, καθώς και οι αιτίες που το δημιούργησαν.
  3. Ο Δήμος Τρικκαίων δεν προτρέχει, δεν προδικάζει, δεν σπιλώνει συνειδήσεις και ανθρώπους. Σέβεται, πρώτα απ όλα, τα χρήματα των πολιτών, των δημοτών, του καθενός κατοίκου του Δήμου αυτού. Σέβεται τα όργανα της Πολιτείας, τους θεσμούς και τις κείμενες διατάξεις, γι’ αυτό άλλωστε, με δική του πρωτοβουλία, συντεταγμένα, προσέτρεξε προς αυτούς.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν διενεργηθεί πολλαπλοί έλεγχοι στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, τόσο από ορκωτούς ελεγκτές, όσο και από φορείς του Δημοσίου, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάποιο αντίστοιχο ζήτημα. Κάθε ενέργεια για το συγκεκριμένο συμβάν, είναι δημόσια και με μόνο γνώμονα, να αποκαλυφθεί επακριβώς τι συνέβη.

Όλη η αλήθεια στο φως.

 

Από το γραφείο Τύπου