Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

23 Ιουνίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθ.318/2017 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 23/6/2017
Αριθ. Πρωτ.: 32194

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΘΗΑΩΗ9-ΝΤΡ