Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

23 Ιουνίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθ.318/2017 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του. Continue Reading Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 23/6/2017
Αριθ. Πρωτ.: 32194

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΘΗΑΩΗ9-ΝΤΡ