Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

16 Νοεμβρίου 2016
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ατόμου για την υλοποίηση των απαραίτητων πακέτων εργασιών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Supporting Policy and Action for Active Envrionmetnts/SPAcE «Πολιτική στήριξης και δράσης για ένα ενεργό περιβάλλον»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 16/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 61225

Ανακοίνωση – 6df5oi9-lr8