Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΞΙ 2019

7 Φεβρουαρίου 2019
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ανακαλεί την αριθμ. πρωτ. 1295/18236/23-01-2019 Απόφασή μας με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης αδείας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ και αντίστροφα, σύμφωνα με το ν. 4070/12».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΣΩΤΗΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ
Τηλ.: 2431033767
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 7/2/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1844/26460

ΑΝΑΚΛΗΣΗ Πρόσκλησης ΤΑΞΙ 2019Δ