Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος

23 Απριλίου 2018
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν. 4182/2013 και την 192/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων ως διαχειριστικής επιτροπής του κληροδοτήματος Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη, ανακοινώνεται η εκμίσθωση καταστήματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘΑΝ.ΧΡ.ΒΑΦΕΙΑΔΗ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΑΛΑΣΗ
Τηλ.: 2431351113
Τρίκαλα, 23/4/2018
Αριθ. Πρωτ.: 12975

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ