Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για κλήρωση για έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρικκαίων

2 Μαΐου 2019
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιων ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τρίκαλα, 30/4/2019
Αριθ. Πρωτ.: 12759

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ