Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για κλήρωση για έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρικκαίων

2 Μαΐου 2019
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιων ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Continue Reading Ανακοίνωση για κλήρωση για έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρικκαίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τρίκαλα, 30/4/2019
Αριθ. Πρωτ.: 12759

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ