Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α&Β ΤΟΜΕΑ

21 Ιουνίου 2019
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιων ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ του έργου: 1) « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α&Β ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019-2020».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τρίκαλα, 21/6/2019
Αριθ. Πρωτ.: 18606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α&Β ΤΟΜΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ