Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

21 Ιουνίου 2019
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιων ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ του έργου: 1) « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2019-2020»,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τρίκαλα, 21/6/2019
Αριθ. Πρωτ.: 18605

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ