Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα προγράμματα "Άθληση για όλους"

18 Οκτωβρίου 2019
Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» για την περίοδο 2019-2020 στο Δήμο Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 18/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 37435

ΨΨΚΚΩΗ9-Ω4Ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΚ