Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

24 Ιανουαρίου 2020
Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με παροχή υπηρεσιών από λοιπές αντικαταβολές του Δήμου Τρικκαίων. Continue Reading Ανακοίνωση για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Τρίκαλα, 24/1/2020
Αριθ. Πρωτ.: 33660

6ΗΓΛΩΗ9-ΞΚ7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 (9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019 (7)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 28/1/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 6/2/2020