Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

21 Φεβρουαρίου 2020
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιων ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ της σύμβασης με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω του ορίου της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τρίκαλα, 21/2/2020
Αριθ. Πρωτ.: 6555

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΕΑ