Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

19 Μαΐου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 19/5/2022
Αριθ. Πρωτ.: 23712

Ψ11ΞΩΗ9-ΨΤΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2Η

ΑΙΤΗΣΗ

Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :  20/5/2022 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 23/5/2022