Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

24 Μαΐου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 24/5/2022
Αριθ. Πρωτ.: 24387

6Θ8ΑΩΗ9-2ΑΛ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 26/5/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 6/6/2022