Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών

9 Μαΐου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρικάλων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 10/5/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 14/5/2024

ΡΓΘ1ΩΗ9-ΓΞ5  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ