Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

9 Μαΐου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 5 μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 10/5/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 14/5/2024

9733ΩΗ9-ΒΑ9_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ