Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών

15 Μαΐου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ανακοίνωση  υπ’ αριθμ. πρωτ. 27900/15.05.2024 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων.

ΨΟ3ΥΩΗ9-0ΘΙ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

ΣΧΕΔΙΟ Υ.Δ