Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών

9 Ιουνίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιου 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Τρίκαλα, 9/6/2021
Αριθ. Πρωτ.: 18809

ΨΛ3ΦΩΗ9-75Μ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9_6

ΑΙΤΗΣΗ

Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης