Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.

25 Ιανουαρίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων : από 26.01.2024 μέχρι και 30.01.2024

6Ι44ΩΗ9-2ΜΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΟ Υ.Δ.