Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας»

3 Ιουνίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5
Πληρ.: ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
Τηλ.: 2431063230
Τρίκαλα, 3/6/2020
Αριθ. Πρωτ.: 14808

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-SIGNED