Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.3/2024

28 Φεβρουαρίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ανακοίνωση ΣΟΧ.3/2024 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών για τη στελέχωση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Τρικκαίων.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από 1/3/2024 έως και 11/3/2024

Ρ6Η7ΩΗ9-ΙΕΜ_ΣΟΧ 3_2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 3_1_2024[15754]