Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση ΣΟΧ.4/2024 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών

31 Μαΐου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ.4/2024 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Τρικκαίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 2/6/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/6/2024

9Ρ7ΕΩΗ9-ΞΟΡ_ΣΟΧ.4_2024

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ