Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 6/2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

12 Ιανουαρίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Για τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ.6/2023 πατήστε : ΣΟΧ-6-2023_Αποτελέσματα