Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 8A/2022 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

27 Δεκεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29.12.2022 έως 09.01.2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 8Α-2022

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ