Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου «BioCanteens – Sustainable school meals for green and healthy local food systems”

17 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ανακοινώνει την σύναψη μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Έξυπνης Πόλης (smart city), της Διεύθυνσης Παιδείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, που εδρεύει στα Τρίκαλα, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «BioCanteens – Sustainable school meals for green and healthy local food systems” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact III συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 17/9/2019
Αριθ. Πρωτ.: 31350

Prokirixi_SME_10.09.2019_BioCanteens[1756]