Δήμος Τρικκαίων

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.2/2024 για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

9 Απριλίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ.2/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος “Θεσσαλία 2021-2027” συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τίτλος Πράξης: “Κέντρο Κοινότητας με την ενσωμάτωση ΚΕΜ, Παραρτημάτων ΡΟΜΑ (συνεχιζόμενες δομές)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 11/4/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 22/4/2024

ΨΛ6ΦΩΗ9-ΦΡ3_ΣΟΧ_2_2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ7446 (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 3_1_2024[15754]

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 12 – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ