Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ.5/2024

17 Ιουνίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ.5/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 19/6/2024 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 28/6/2024

9ΛΨ4ΩΗ9-27Σ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ_5_2024

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ