Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΙΝΟΥ, ΖΗΛΕΥΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΚΚΑΙΩΝ, ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

3 Δεκεμβρίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ.: 2431351112
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 3/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 54840

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τρίκαλα 18

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τρίκαλα 14