Δήμος Τρικκαίων

Αναμόρφωση & κατάρτιση συμπληρωματικών πινάκων πρόσληψης

2 Φεβρουαρίου 2017
Η αναζήτηση των πρακτικών και των πινάκων βαθμολογίας και κατάταξης και επιλογής μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων στο Δι@ύγεια, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών Διευθύνσεων:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 2/2/2017

Συμπληρωματικοί πίνακες πρόσληψης