Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

22 Δεκεμβρίου 2016
Η αναζήτηση των πρακτικών και των πινάκων βαθμολογίας και κατάταξης και επιλογής μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων στο Δι@ύγεια, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών Διευθύνσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 22/12/2016

Αναμόρφωση συμπληρωματικών πινάκων πρόσληψης att00007