Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

30 Νοεμβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι έχει γίνει αναμόρφωση και κατάρτιση συμπληρωματικών πινάκων πρόσληψης (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ) για την προκήρυξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/657Μ/2008 (ΦΕΚ 52/24-02-2009 / τ. προκ. ΑΣΕΠ). Αναλυτικά: Continue Reading ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

   

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

(μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  1/657Μ/2008 (ΦΕΚ 52/24-02-2009 / τ. προκ. ΑΣΕΠ)

 

 

Η αναζήτηση των πρακτικών και των πινάκων βαθμολογίας και κατάταξης και επιλογής μπορεί  να πραγματοποιηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων στο Δι@ύγεια, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών Διευθύνσεων:

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δι@ύγεια
1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ) https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΠ8ΗΩΗ9-ΔΒ1
2 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)]- Ειδικότητα: ΠΕ Τοπογράφων – Αγρονόμων Μηχανικών https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΠΙ2ΩΗ9-0ΜΖ
3 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘ3ΗΩΗ9-8ΑΖ
4 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)]- Ειδικότητα: ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω02ΝΩΗ9-8ΚΧ
5 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – Συγκοινωνιολόγων https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΕΚ8ΩΗ9-ΘΛΣ
6 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΜ1ΩΗ9-ΒΕ4
7 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Τοπογράφων – Αγρονόμων Μηχανικών https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΣ0ΩΗ9-9ΨΧ
8 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΓΩ8ΩΗ9-Η22
9 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ12ΥΩΗ9-Ο4Χ
10 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – Συγκοινωνιολόγων https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΖ7ΩΗ9-54Ζ
11 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΨ72ΩΗ9-ΓΓΟ