Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

30 Νοεμβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι έχει γίνει αναμόρφωση και κατάρτιση συμπληρωματικών πινάκων πρόσληψης (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ) για την προκήρυξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/657Μ/2008 (ΦΕΚ 52/24-02-2009 / τ. προκ. ΑΣΕΠ). Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

   

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

(μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  1/657Μ/2008 (ΦΕΚ 52/24-02-2009 / τ. προκ. ΑΣΕΠ)

 

 

Η αναζήτηση των πρακτικών και των πινάκων βαθμολογίας και κατάταξης και επιλογής μπορεί  να πραγματοποιηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων στο Δι@ύγεια, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών Διευθύνσεων:

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δι@ύγεια
1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ) https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΠ8ΗΩΗ9-ΔΒ1
2 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)]- Ειδικότητα: ΠΕ Τοπογράφων – Αγρονόμων Μηχανικών https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΠΙ2ΩΗ9-0ΜΖ
3 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘ3ΗΩΗ9-8ΑΖ
4 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)]- Ειδικότητα: ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω02ΝΩΗ9-8ΚΧ
5 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – Συγκοινωνιολόγων https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΕΚ8ΩΗ9-ΘΛΣ
6 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΜ1ΩΗ9-ΒΕ4
7 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Τοπογράφων – Αγρονόμων Μηχανικών https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΣ0ΩΗ9-9ΨΧ
8 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΓΩ8ΩΗ9-Η22
9 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ12ΥΩΗ9-Ο4Χ
10 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – Συγκοινωνιολόγων https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΖ7ΩΗ9-54Ζ
11 ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/657Μ/2008 (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)] – Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΨ72ΩΗ9-ΓΓΟ