Δήμος Τρικκαίων

Ανανεώνεται ο «στόλος» απορριμματοφόρων του Δήμου Τρικκαίων

7 Αυγούστου 2020

 

Καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας, προσφέρουν τα 4 νέα απορριμματοφόρα που προμηθεύεται ο Δήμος Τρικκαίων. Αυτά τα απορριμματοφόρα, ένα σάρωθρο και πρόσθετος εξοπλισμός, μαζί με ανακατασκευή 3 υπαρχόντων απορριμματοφόρων, εντάσσονται στον «στόλο» της αρμόδιας υπηρεσίας για την καθαριότητα. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου υλοποιεί τη δέσμευσή του, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες για την καθαριότητα στην πόλη.
Τα νέα αυτά οχήματα  μειώνουν, επίσης, το λειτουργικό κόστος συντήρησης των υπαρχόντων οχημάτων για την καθαριότητα μειώνοντας, κατ΄ επέκταση τα έξοδα του Δήμου.
Τα χρήματα για όλη αυτήν την αναβάθμιση ανέρχονται σε 825.000€, τα οποία το Υπουργείο Εσωτερικών (μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) ενέκρινε να χορηγηθούν στον Δήμο, που είχε υποβάλλει το σχετικό αίτημα.
Ταυτοχρόνως, ο Δήμος Τρικκαίων ανακατασκευάζει με δικά του έξοδα άλλα 3 απορριμματοφόρα με τις υπερκατασκευές τους, ώστε να ενισχύσει την αρμόδια υπηρεσία και να ενισχύσει την καθαριότητα στην πόλη και τα χωριά του Δήμου.

Από το γραφείο Τύπου