Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αναπλάσεις στο Δενδροχώρι

13 Σεπτεμβρίου 2018
Προς αναμόρφωση οι πλατείες του χωριού από τον Δήμο Τρικκαίων Continue Reading Αναπλάσεις στο Δενδροχώρι

 

 

Στην αναμόρφωση και ανάπλαση των πλατειών στο Δενδροχώρι προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων. Η σχετική ανάγκη είχε ήδη διαπιστωθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε στις 29 Αυγούστου 2018η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2018. Με ποσό 7.250€ από πόρους του Δήμου, αναμένονται οι εργασίες και στις δύο πλατείες του χωριού, με στόχο να βελτιωθεί η εμφάνισή τους, να γίνουν αναδιαμορφώσεις και να είναι πιο λειτουργικές για τους κατοίκους

 

Από το γραφείο Τύπου