Δήμος Τρικκαίων

Ανάπλαση - αναβάθμιση της περιοχής της υπαίθριας λαϊκής αγοράς στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων

20 Αυγούστου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΙΚΗ_

2 Φ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3 Φ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4 Φ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5 Φ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6 Φ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η-Μ

7 Φ ΣΑΥ

8 Φ ΦΑΥ

20180209-TEYD_v1.0-1 31 7

20180209-TEYD_v1.0-1 31 7

T1 SXEDIO_LAIKI

T2 SXEDIO_LAIKI

T3 SXEDIO

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ