Δήμος Τρικκαίων

Ανάπλαση Δημοτικού Scate Park στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη

3 Μαΐου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΕΕΕΣ