Δήμος Τρικκαίων

Ανάρτηση μητρώου αρρένων 2021 για τον Δ. Τρικκαίων

4 Μαΐου 2022

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι συντάχθηκαν και  αναρτήθηκαν οι κατάλογοι των άρρενων  τέκνων δημοτών Δήμου Τρικκαίων, γεννημένων το έτος 2021. Η σύνταξη έγινε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 2119/1993 περί μητρώων αρρένων, και  αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Τρικκαίων.
Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι/ες να λάβουν γνώση και σε χρονικό  διάστημα 10 ημερών να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους , σε απλό χαρτί, περί εγγραφής παραληφθέντων , εσφαλμένων εγγραφών κ.τ.ο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, στο ισόγειο του Δημαρχείου (Ασκληπιού 18). Πληροφορίες στον κ. Ευαγ. Ζάχο, στον τηλεφωνικό αριθμό 2431351163 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Από το γραφείο Τύπου