Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/2020 ME ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 42640/22-11-2019 - ΑΔΑ: 6ΝΠ7ΩΗ9-ΤΨΦ)

10 Ιουλίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Τρίκαλα, 10/7/2020
Αριθ. Πρωτ.: 19281

ATT00007

ATT00004

ATT00010