Δήμος Τρικκαίων

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ Δ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»

20 Δεκεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Υποέργο 2: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ Δ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»

(σύμφωνα με την από 23/04/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Οινουσσών και Δήμου Τρικκαίων)

7_Μελέτη_signed

espd-request-v2(38)

espd-request-v2(39)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΨΥ66ΩΗ9-3ΜΦ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ