Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΛΗΘΑΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΑΜΟΝΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

2 Νοεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 2/11/2022

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_SIGNED

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑ

3.Π2-ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝ_ΕΚΘ_ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

5.Τιμολόγιο_signed

6.ΕΣΥ_signed

7.ΣΑΥ_signed

8.ΦΑΥ_signed

EEEΣ_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___011122 signed