Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ

24 Φεβρουαρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ SIGNED

2_Προυπολογισμος Εργου signed

3_Αναλυτικο Τιμολογιο εργασιών signed

4_ΕΣΥ signed

5_ΣΑΥ signed

6_ΦΑΥ signed

196202 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___220223 signed

EEEΣ _signed

espd-request-v2 (4)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ