Δήμος Τρικκαίων

Αντιδημαρχία Ποιότητας Ζωής: Κλιματιζόμενες Αίθουσες

10 Ιανουαρίου 2016
Το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις κλιματιζόμενες αίθουσες για την υποδοχή και παραμονή των πολιτών τις μέρες του καύσωνα εφόσον παραστεί ανάγκη.

Το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις κλιματιζόμενες αίθουσες για την υποδοχή και παραμονή των πολιτών τις μέρες του καύσωνα εφόσον παραστεί ανάγκη.

Για το δήμο Τρικκαίων ανοικτές θα είναι οι παρακάτω αίθουσες από 12:00 έως 18:00:

Την Κυριακή 15-7-2012

  • Το 5ο και 6ο ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων, για την ανάληψη μέτρων προστασίας των ηλικιωμένων.
  • ΚΕΠ του Δήμου Τρικκαίων, για πληροφόρηση και διάθεση της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε όλους τους πολίτες.

Τη Δευτέρα 16-7-2012

  • Τα ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων, για την ανάληψη μέτρων προστασίας των ηλικιωμένων.
  • ΚΕΠ του Δήμου Τρικκαίων, για πληροφόρηση και διάθεση της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε όλους τους πολίτες.