Δήμος Τρικκαίων

Από το βιβλίο εντυπώσεων του Δημοτικού Ιστορικού Αθλητικού Μουσείου

31 Μαΐου 2018

Από τους χιλιάδες επισκέπτες του Μουσείου έχουν διατυπωθεί τα πλέον κολακευτικά σχόλια για τα εκθέματα του Μουσείου αλλά και από την ξενάγηση που πραγματοποιείται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας.

Παρακάτω σταχυολογούμε μερικά σχόλια από αυτά που έχουν καταγράψει ιδιοχείρως οι επισκέπτες στο Βιβλίο Εντυπώσεων του Δημοτικού Ιστορικού Αθλητικού Μουσείου.