Δήμος Τρικκαίων

Αποχέτευση αποκτά ο Πυργετός!

24 Δεκεμβρίου 2018
Δημοπρατήθηκε το έργο από τη ΔΕΥΑΤ και η συνοικία επιτέλους θα απολαμβάνει βέλτιστες συνθήκες

Ένα πολύ μεγάλο (σε προϋπολογισμό, έκταση και ουσία) έργο υλοποιεί η ΔΕΥΑ Τρικάλων. Μετά από πάμπολλα χρόνια, η συνοικία του Πυργετού, από τις πιο παλιές πέριξ των Τρικάλων, αποκτά αποχέτευση. Μέσα στο 2018 η ΔΕΥΑΤ προχώρησε στην υλοποίηση ενός έργου που αφορά τους συμπολίτες, τους κατοίκους του Πυργετού. Οι οποίοι επί χρόνια παρέμεναν χωρίς το βασικό αυτό στοιχείο υγιεινής για τον οικισμό τους και τους ίδιους. Πλέον, το έργο προχωρά. Και προχωρά με τη δημοπράτησή του, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2018, έχοντας ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από τους μηχανικούς και τη διοίκηση της δημοτικής αυτής επιχείρησης του Δήμου Τρικκαίων.
Στις 12 Ιανουαρίου 2019 θα ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές και θα γνωρίζουμε τον εργολάβο που θα ξεκινήσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο για ολόκληρη την πόλη.
Το έργο έχει, μάλιστα, προϋπολογισμό 3.900.000 € (χωρίς τον ΦΠΑ), που θα πληρωθούν από την ίδια τη ΔΕΥΑΤ, κάτι που αποδεικνύει τη δυνατότητα της επιχείρησης να υλοποιεί έργα σημαντικά για τον Δήμο Τρικκαίων.
Η πλήρης ονομασία του έργου είναι «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ» και έχει ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο:
θα κατασκευαστεί με το σύστημα «vaccum», επειδή, το έδαφος έχει μεγάλες κλίσεις και ο υδροφόρος ορίζοντας είναι υψηλός. Με το εν λόγω σύστημα, αποφεύγονται οι εκσκαφές σε μεγάλα βάθη, η πρόσθετη ταλαιπωρία στους κατοίκους – ειδικά στους στενούς δρόμους του οικισμού – , η δημιουργία προβλημάτων (πιθανός και στατικότητας) στα παρακείμενα κτίσματα.
Το έργο θα καλύπτει το σύνολο σχεδόν του οικισμού και πρακτικά χωρίζεται σε τρεις κύριους κλάδους που καταλήγουν σε ένα αντλιοστάσιο κενού που χωροθετείται στο νοτιοανατολικό άκρο του Πυργετού. Εν συνεχεία, τα λύματα μεταφέρονται με καταθλιπτικό αγωγό σε υφιστάμενο φρεάτιο αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης. Στην εργολαβία προβλέπεται η εγκατάσταση 206 φρεατίων συλλογής (αναρρόφησης) με βαλβίδα κενού.

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων