Δήμος Τρικκαίων

Αποδίδονται στον Δ. Τρικκαίων τα χρήματα που όφειλαν εταιρείες παροχής ρεύματος

18 Φεβρουαρίου 2022

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών από εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδεται στον Δήμο Τρικκαίων. Πρόκειται για οφειλές από Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ, που εμπεριέχονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικούς ρεύματος. Αυτές οι οφειλές, μέχρι πρόσφατα, δεν είχαν αποδοθεί, όπως ορίζεται σχετικά.
Μετά τις κατάλληλες νομικές ενέργειες στις οποίες προέβη ο Δήμος Τρικκαίων, σχεδόν το σύνολο των οφειλομένων ποσών αποδίδεται στον Δήμο. Με τον τρόπο αυτόν επιλύεται ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για τα έσοδα του Δήμου και, κυρίως, για τους πολίτες που ήδη είχαν καταβάλλει τα σχετικά ποσά. Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι ο Δήμος Τρικκαίων τα τελευταία χρόνια με διαγωνισμό που προκήρυξε, κατοχύρωσε φθηνότερη τιμή ρεύματος για τα δημοτικά κτήρια και υπηρεσίες, εξοικονομώντας χρήματα για δράσεις υπέρ των πολιτών.

Από το γραφείο Τύπου